Scene

Mobil scenehenger 8×6 m

Transportmål:

Totalvekt 2200 kg
Egenvekt 2200 kg
Lengde 9,5 m
Høyde 3,5 m
Bredde 2,45 m

Scenemål:

Bredde 8 m
Dybde 6 m
Høyde mellom gulv og tak 4 m.
48 kvadratmeter
Scenegulvhøyde: 1 m
Total høyde: 5,5 m

Scenetakets bæreevne er 800kg. distribuert last.
Kraftig sveivesystem for å løfte opp taket.
50mm trosserør i tak.

Monteringstid:

2 personer, ca. 30 min