Event

Eventer er store firmaarrangementer som gjerne krever hele bredden av vår kompetanse. Det skal være undervisning, inspirasjon, underholding, servering og fest.

Mat lager vi ikke til særlig fler enn oss selv 😉 men scener og rom bygger vi gjerne.

På Event-jobber er det gjerne miljøbiten som er den mest krevende. Vi henger tepper og dekor, og lyssetter med forskjellige typer lyskastere for å skape de rette stemningene.

Her er det ofte nødvendig at vi kommer tidlig inn i prosessen, så det blir tid til befaring og eventuelle prefabrikkeringer av utstyr.

Vi leverer scene og all nødvendig lyd også. Det er bare å si ifra. 🙂

OL 5 550 UKM Moss 550