Røykmaskiner

Vi leverer gjerne røykmaskiner og hazere av forskjellige slag og i forskjellige størrelser.

Av røykmaskiner har v bl.a.
– Jem ZR-33 (kraftige DMX-styrte scenerøykmaskiner)
– Jem ZR-12 (mindre DMX-styrt røykmaskin)
– Eurolite 100 og 110 enkle små røykmaskiner

Av våre hazere vil vi nevne:
– Base-haze
– Uniqe hazere (DMX-styrte tåkemaskiner)